Category: Police Result

Gujarat Police Bharti Result

Gujarat Police Recruitment Board Recently Published Police Bharti Result 2022. Candidates Can Check Police Physical & Written Exam Result & Cut of Marks From Given in Below Links. Check Latest Result of Police. LRD, Lokrakshak Dal Bharti Result And Police Recruitment Notification from Link Given Below Post. You Can Also Check Official GPSC Website (https://police.gujarat.gov.in/ OR https://lrdgujarat2021.in/  OR https://psirbgujarat2021.in/) for More Details.   LRD / […]

LRD Lokrakshak Physical Test Result

 :: તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ :: તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૨ નારોજ લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ. શારીરીક કસોટીના પરિણામ બાબતે ઉમેદવારો તરફથી વાંધા અરજીઓ મંગાવવામા આવેલ. જે અંગે કુલ-૧૨૫૪ વાંધા અરજીઓ મળેલ. તમામ અરજીઓનું રેકર્ડ ઉપરથી ચકાસણી કરતાં,  કુલ-૧૨૫૪ અરજીઓ પૈકી ૧૦૨૯ અરજીઓના વાંધાઓને સમર્થન મળેલ નથી જે અરજીઓ ફાઇલ કરવામાં આવેલ છે. બાકી રહેલ કુલ-૨૨૫ અરજીઓની વિગત […]