Anganwadi Bharti 2022

🗣️ અમદાવાદ જિલ્લામાં 354 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3w3Nh65


🗣️ મહેસાણા જિલ્લામાં 194 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/36modN2


🗣️ ગાંધીનગર જિલ્લામાં 191 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3w2nmMb


🗣️ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 194 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3i8gqoG


🗣️ પોરબંદર  જિલ્લામાં 90 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3CNtnh1


🗣️ નવસારી જિલ્લામાં 185 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3KI8g2i


🗣️ ગીર-સોમનાથ જિલ્લામાં 125 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3CG4KCU


🗣️ દાહોદ જિલ્લામાં 297 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/3w0CxFD


🗣️ મહીસાગર જિલ્લામાં 129 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/35Q5xp1


🗣️ નર્મદા જિલ્લામાં 100 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

🔗 લિંક: https://bit.ly/37xOKaN


🗣️ તાપી જિલ્લામાં 146 વર્કર & હેલ્પર (તેડાગર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી 

🔗 લિંક: https://bit.ly/3q1CSUF

તારીખ 04-04-2022 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે, ફોર્મ નીચે  આપેલ લિંક પરથી ભરી શકાશે


વધુ  માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો 👇

🔗 લિંક: https://bit.ly/3q1CSUF

═════════════════

✅ વોટ્સએપ ગ્રુપ લિંક: – https://chat.whatsapp.com/HQkaUJ3VlEOHaydMg930jt

Leave a Reply

Your email address will not be published.